Tradycyjne sferyczne soczewki okularowe o optymalnych krzywiznach dla danej mocy mają bardzo dobre właściwości optyczne tylko w centrum soczewki. Wiele jednak osób żąda bardziej estetycznej, mniej wypukłej soczewki okularowej.
 
 
 
 
Aby zmniejszyć grubość soczewki okularowej, optycy często zamawiają tradycyjne soczewki sferyczne tak zwane "pocieniane" , w których spłaszcza się krzywiznę bazową. Gdy spoglądamy przez peryferyjne obszary takiej soczewki, obraz ulega znacznym zniekształceniom. Dzieje się tak dlatego, gdyż im dalej od centrum szkła o płaskiej krzywiźnie bazowej, tym bardziej narasta błąd odwzorowania, powodując gorsze widzenie. Soczewki o budowie asferycznej są cieńsze i bardziej płaskie od tradycyjnych soczewek sferycznych i nie powodują zniekształceń obrazu przy patrzeniu przez centralne oraz przez peryferyjne części takiej soczewki.
Obrazy widziane przez soczewki sferyczne


Obrazy widziane przez soczewki asferyczne

Dzięki temu, że soczewki asferyczne wywołują mniej zniekształceń obrazu niż płaskie soczewki sferyczne, osoby noszące takie soczewki widzą wyraźnie i bardziej komfortowo. Różnica ta dotyczy szczególnie osób noszących okulary o wysokich mocach dodatnich, na przykład +4,0 czy +5,0 dioptrii. Soczewka asferyczna, dzięki temu, że jest bardziej płaska, nie powoduje powiększenia przedmiotów przy patrzeniu przez nią. Osoby noszące okulary dodatnie z tradycyjnymi sferycznymi soczewkami nie zdają sobie sprawy, że widzą cały świat powiększony. Dopiero spoglądając przez soczewki kontaktowe lub asferyczne soczewki okularowe dostrzegają tę różnicę i widzą świat w wymiarach zbliżonych do rzeczywistości.Gdy patrzymy z pewnej odległości na osobę noszącą tradycyjne sferyczne szkła okularowe o dużych mocach, dostrzegamy zmianę wielkości oka widzianego za szkłami. Soczewki sferyczne o dużych mocach dodatnich powiększają gałkę oczną, natomiast o mocach ujemnych pomniejszają ją. Soczewki okularowe asferyczne są bardziej płaskie, leżą bliżej oka i dlatego oko zza tych soczewek zawsze wygląda bardziej naturalnie.
Początek strony